Vad vi gör

Föreläsningar kring rehabilteringsutveckling

 

Kroppens Helhet skapar föreläsningar kring ämnet hälsa och rehabilitering.

Linnéa skapar föreläsningar tillsammans med kunden utifrån kundens behov på utveckling inom rehab och hälsa.

 

Exempel på föreläsningar:

Hur kan man som chef jobba med att inspirera sin personal till hälsa för att de sedan ska kunna fortsätta fungera på arbetsplatsen?

 

Exempel på andra tjänster:

Ledarskapsutbildning i rehabiliteringssamtal och återkopplingssamtal.

Hur har man ett mer stabilt och hållbart samtal kring rehabilitering?

Den här utbildningen vänder sig till företagsledare / chefer av olika slag inom olika yrkesgrupper som ska ha rehabiliteringssamtal eller återkopplingssamtal med en anställd.

Promenader

Hitta lugnet hos dig själv för att undvika stress! Ta en promenad.

Meditera

Att meditera fungerar för många för att skapa balans utan stress.

Inspiration

Träning för att må bättre är en del för att öka sin hälsa och försöka hitta inspiration.

Du når alltid dina mål när du fokuserar som mest!